Dergi Kurulları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Adına Sahibi/Owner on behalf of the Institute of Turcology

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS (Enstitü Müdürü / Institute Director) – (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Serap ASLAN COBUTOĞLU

 

Baş Editör / Editor-in-chief

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

 

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Arş. Gör. Ahmet Serdar ARSLAN

 

Misafir Editörler / Guest Editors

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOCAPINAR

Öğr. Gör. Sevim ÇİFTÇİ

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)                                                                                       

Prof. Dr. Muhsin MACİT  (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ  (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

 

Alan Editörleri / Area Editors

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Tarih) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Barış TAŞ (Coğrafya) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Tarih) (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Aida BABUTÇU PAŞAYEVA (Filoloji) (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdal AYDOĞMUŞ (Filoloji) (Ardahan Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih SONA (Filoloji) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülnar KARA (Tarih) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR (Siyaset Bilimi) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin EREN (Filoloji) (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Nursel ARSLANTÜRK (Arkeoloji) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ (Uluslararası İlişkiler) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ÇAPKIN (Bilgi ve Belge Yönetimi) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Güner DOĞAN (Tarih) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ (Tarih) (Bingöl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat UĞUR (İktisat) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARSLAN (İletişim) (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM (Felsefe) (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOCAPINAR (Filoloji) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Salih M. ARÇIN (Filoloji) (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serap ASLAN COBUTOĞLU (Filoloji) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BOZKURT (Eğitim Bilimleri) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tarık Ziya ARVAS (Tarih) (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors

Prof. Dr. Hasan COŞKUN (Almanca) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ (İngilizce) (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA (Rusça) (İ. Gaspıralı Avrasya İnkişaf Enstitüsü)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK (Kazak Türkçesi) (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nina PETROVİÇİ (Rusça) (Ardahan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÖZER (Almanca) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Ceerençe M. İSMAİLOV (Kırgız Türkçesi) (I. Arabayev Üniversitesi)

Dr. Muzaffarkhon JONIYEV  (Özbek Türkçesi) (İmam Tirmizi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi)

Arş. Gör. Dr. Serkan CİHAN (Türkiye Türkçesi) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Arş. Gör. Esra ÜNLÜ (İngilizce) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Öğr. Gör. Salih POTUKOĞLU  (İngilizce) (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

Sekreterya / Secretariat

Mikayıl ARI  (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

E-Dergi Yöneticisi / E-Journal Manager

Arş. Gör. Ahmet Serdar ARSLAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

E- Dergi Tasarımı / E- Journal Design

Kadir ATEŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

 

Danışma Kurulu / Advisory Board


Prof. Dr. A. Emel KEFELİ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülmecid CANATAK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN (Emekli)  (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Akartürk KARAHAN  (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Alaattin KARACA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi)

Prof. Dr. Coşkun POLAT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. George KOUZAS (University of Athens, Greece)

Prof. Dr. Haci Ömer ÖZDEN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanifi VURAL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet ÜZEN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fedai ÇAVUŞ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ (Samsun Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet MERCAN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof. Dr. Meral OZAN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mrinal K. BORAH  (Gauhati University, India)

Prof. Dr. Muharrem KAYA (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KURT (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ŞENEL (Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Necdet Y. BAYATLI  (Bagdad University, Irak)

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezir TEMUR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Refiye ŞENESEN (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin TOLKUN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma BAŞ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman T. KAYIPOV (Milli Bilimler Akademisi, Bişkek/Kırgızistan)

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Viktor Ya. BUTANAYEV (Hakas Devlet Ünv., Hakasya/ Rusya)

Prof. Dr. Yeşim YASAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Z. Yonca ODABAŞI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Doç. Dr. Cengiz BUYAR (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Diloram HAMRAEVA (Özb. İlimler Akademisi, Özbekistan)

Doç. Dr. Elsev B. LEOPAR (Prizren Üniversitesi, Kosova)

Doç. Dr. Fatih GÜZEL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Feruza DJUMANIYAZOVA (Özb. İlimler Akademisi, Özbekistan)

Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Gönül REYHANOĞLU (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim AKYOL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. İryna M. DRYGA (Tavriya Milli Üniversitesi, Ukrayna)

Doç. Dr. K. Sınaru ALIMKULOVA (I. Arabayev Üniversitesi, Kırgızistan)

Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TANRIKULU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Nina SEMENOVNA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)

Doç. Dr. Nuran M. MUAXERİ (Priştine Üniversitesi, Kosova)

Doç. Dr. Nursel ARSLANTÜRK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer KUL (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür İLDEŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Şirin YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahir ZORKUL (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur DURMAZ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Zehra KADERLİ (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DOĞRUÖZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdürrahim TUFANTOZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKÇÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ÖZTOPRAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cavit GÜZEL (Amasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan SOLMAZ (Uşak Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı KALAYCI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİRBAĞ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Jenny BUTLER (University College Cork, Ireland)

Dr. Nadya ÇİSTOBAYEVA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)

Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Rabia ARIKAN AKSOY (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Ulanbek ALİMOV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Dr. Yula ÇAPTIKOVA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)