Hakem Değerlendirme Süreci

Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Bu şarta uyan yazılar, ön değerlendirme için Yayın Kurulu’na alınır. Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan yazılara alan editörü atanır. Alan editörlerinin ön incelemesinden geçen yazılar için çift taraflı kör hakemlik süreci başlatılır ve incelenmek üzere iki alan uzmanına gönderilir. İki hakem raporu “olumlu” olursa, yazı dergiye kabul edilir. Süreci tamamlanan yazılar geliş sırasına göre yayımlanır. Raporlardan biri “olumsuz” olursa, yazı üçüncü hakeme gönderilir. Yazı, iki raporda da yayımlanmaya “uygun” bulunmazsa bu durum yazara bildirilir. Yazarlar, Yayın Kurulu’nun ve editörlerin değerlendirmelerini dikkate alırlar ancak yazılarını savunma hakkına da sahiptirler. Yazılarda, yayımlanmaya engel oluşturan bir durum tespit edilirse, yayın süreci dondurulabilir. Yazılar gönderilmeden önce yazarları tarafından intihal programlarında raporlanmalıdır. Benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Bu oranı geçen yazılar tespit edilirse değerlendirme sürecine alınmaz.