ÇAKÜTAD Cilt 3/ Sayı 1 Haziran 2023 sayısı için yazı kabulü

Sayın araştırmacı, ÇAKÜTAD Cilt 3 Sayı 1 (Haziran 2023) için yazı kabulüne başlanmıştır. 15 Mayıs 2023 tarihine kadar çalışmalarınızı DergiPark sistemine yüklemenizi rica ederiz. Yurtdışından çalışma gönderecek araştırmacılarımız yayınlarını öncelikle cakutad@karatekin.edu.tr adresine gönderebilirler. 

ÇAKÜTAD Yayın Kurulu

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi