Dergi Kurulları

Yayın Kurulu ve Editörler/ Editorial Board and Editors

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Adına Sahibi/Owner on behalf of the Institute of Turcology
Prof. Dr. Abdulselam ARVAS (Enstitü Müdürü / Institute Director) – (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Serap ASLAN COBUTOĞLU

Baş Editör / Editor-in-chief
Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Sabri YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar ARSLAN


Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Abdulselam Arvas, aarvas@karatekin.edu.tr, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. İbrahim Şahin, isahin@ogu.edu.tr, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Muhsin Macit, muhsinm@anadolu.edu.tr, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, ozkulcobanoglu@yahoo.com, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK HALKBİLİMİ BÖLÜMÜ, TÜRK HALKBİLİMİ PR.
Prof. Dr. Salahaddin Bekki, sbekki@gmail.com, KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ergin Jable, Kosova, PRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Süleyman Kayıpov, Kırgızistan, KIRGIZİSTAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ
Prof. Dr. Tursun Gabitov, Kazakistan, AL-FARABİ KAZAK ULUSAL ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Aynur Aydın, Azerbaycan, AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ
Doç. Dr. Feruza Djumaniyazova, Özbekistan, TAŞKENT DEVLET ŞARKŞİNASLIK ENSTİTÜSÜ
Prof. Dr. Edina Solak, Bosna Hersek, ZENİCA ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Ranetta Gafarova, Rusya, İSMAİL GASPIRALI ADINA AVRASYA İNKİŞAF ENSTİTÜSÜ- AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri / Area Editors

Prof. Dr. Barış TAŞ (Coğrafya- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmet ÜZEN (Tarih- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM (Türk Dili ve Edebiyatı- Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülnar KARA (Tarih- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Metin EREN (Halkbilimi- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM (Felsefe- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Nursel ASLANTÜRK (Arkeoloji- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Okan TÜRKAN (Coğrafya- İzmir Bakırçay Üniversitesi)
Doç. Dr. Serap ASLAN COBUTOĞLU (Türk Dili ve Edebiyatı- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz EKEN (Türk Dili ve Edebiyatı- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOCAPINAR (Türk Dilleri- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Salih M. ARÇIN (Çağdaş Türk Lehçeleri- Pamukkale Üniversitesi)


Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors
Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ (İngilizce- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ (Kırgız Türkçesi- Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Zulfiyye İSMAİLOVA (Azerbaycan Türkçesi- Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahcivan Bölmesi)
Dr. Öğr. Gör. Halil ÇETİN (Kazak Türkçesi- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nina PETROVİÇİ (Rusça- Ardahan Üniversitesi)
Dr. Muzaffarkhon JONIYEV (Özbek Türkçesi- İmam Tirmizi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi)
Arş. Gör. Dr. Serkan CİHAN (Türkiye Türkçesi- Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Sekreterya / Secretariat
Mikayıl ARI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

E- Dergi Tasarımı / E- Journal Design
Kadir ATEŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Danışma Kurulu/ Advisory Board

Prof. Dr. Abdülmecid CANATAK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Milli Savunma Üniversitesi)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Bekir KOÇLAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Coşkun POLAT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. George KOUZAS (University of Athens, Greece)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan YILDIZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet MERCAN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mrinal K. BORAH (Gauhati University, India)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ŞENEL (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet Y. BAYATLI (Bagdad University, Irak)
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezir TEMUR (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Şerifa ÇAĞIN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Viktor Ya. BUTANAYEV (Hakas Devlet Ünv., Hakasya/ Rusya)
Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Yeşim YASAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Z. Yonca ODABAŞI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Doç. Dr. Aida BABUTÇU PAŞAYEVA (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Azhar SHELDARBEKOVA (L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi, Kazakistan)
Doç. Dr. Cavit GÜZEL (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz BUYAR (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Diloram HAMRAEVA (Özb. İlimler Akademisi, Özbekistan)
Doç. Dr. Elsev B. LEOPAR (Prizren Üniversitesi, Kosova)
Doç. Dr. Fatih SONA (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Güner DOĞAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Gönül REYHANOĞLU (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. İbrahim AKYOL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. İryna M. DRYGA (Tavriya Milli Üniversitesi, Ukrayna)
Doç. Dr. K. Sınaru ALIMKULOVA (I. Arabayev Üniversitesi, Kırgızistan)
Doç. Dr. Maral TAGANOVA (Türkmenistan İlimler Akademisi, Türkmenistan)
Doç. Dr. Nesime CEYHAN AKÇA (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Nina SEMENOVNA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)
Doç. Dr. Nuran M. MUAXERİ (Priştine Üniversitesi, Kosova)
Doç. Dr. Nursel UYANIKER (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür İLDEŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Şirin YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahir ZORKUL (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur DURMAZ (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Zehra KADERLİ (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KÖKÇÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ÖZTOPRAK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇELİK (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ (Bingöl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARSLAN (Ankara Medipol Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan DEMİRTÜRK (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BOZKURT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tarık Ziya ARVAS (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Jenny BUTLER (University College Cork, Ireland)
Dr. Nadya ÇİSTOBAYEVA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)
Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Dr. Ulanbek ALİMOV (K-T. Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Dr. Yula ÇAPTIKOVA (Hakas DTE Araş. Enstitüsü, Hakasya/Rusya)