Gelir Kaynağı ve Reklam

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (ÇAKÜTAD), Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin bir yayın organıdır. Derginin tanıtımı; dergi internet adresi, üniversiteye bağlı resmî internet adresleri, üniversiteler arası iletişim ağı ve e-posta aracılığıyla sağlanmaktadır.